מגדל הארגמן (הכשרת הישוב)

מגרש בשטח של 17,282 מ"ר ועליו בניינים בשטח כולל של 13,000 מ"ר.

מתחם הכשרת הישוב ממוקם באזור העסקים החדש של בני ברק, על ציר ז'בוטינסקי ובסמיכות לציר הרכבת הקלה המתוכנן. בסמיכות לפרויקט מתוכנן נתיב נסיעה אשר יחבר את הפרויקט עם כביש גהה ובכך יקנה לו נגישות ישירה לעורקי התחבורה הראשיים. 
אזור העסקים החדש צפוי להיות אחד מעוגני התעסוקה הראשיים בגוש דן.

 

 

 

התכנון העתידי - מתחם הכשרת הישוב בני ברק

בחזית מרכז העסקים על שטח של 12 דונם יוקם מתחם הכשרת הישוב הכולל 2 מגדלי משרדים ומתחם מסחרי מעל חניון של כ- 1,300 מקומות חניה, בשטח כולל של כ- 115,000 מ"ר ברמה ובגימור גבוהים.

• מגדל א'- 17 קומות, 900 מ"ר כל אחת, מעל קומת מסחר ו- 4 מפלסי חניה תת קרקעיים.

• מגדל ב'- 37 קומות, 1100 מ"ר כל אחת, מעל קומת מסחר ו- 4 מפלסי חניה תת קרקעיים.

• מתחם מסחרי כ- 9,000 מ"ר ברוטו, על פני 3 קומות. קומה ראשונה מיועד לסופר ושתי הקומות הנוספות מתאימות למסחר.

חלוקת המתחם לשני בנינים נפרדים שימשה כבסיס לתכנון וכבסיס לעיצוב של הפרויקט - שילוב פיסולי גיאומטרי של שלוש מנסרות מזכוכית לבנה. 

מועד אכלוס משוער 2015. 

 

 

 

המגדל נמצא על רחוב ז’בוטינסקי בחזית מרכז העסקים החדש של בני-ברק. המרכז מתוכנן להקמת מגדלי משרדים בני 20-60 קומות, והוא יהווה אחד את מעוגני התעסוקה הראשיים בגוש דן.

הפרוייקט המתוכנן בא להחליף ריקמה ישנה של סככות ומפעלים המשמשים כיום למסחר ולמחסנים. בחזית רחוב ז’בוטינסקי ימוקם מגדל משרדים בן 40 קומות בשטחים בנויים של 50,000 מ”ר וצפונה אליו, תיבנה יחידה מסחרית. על-מנת לאפשר גמישות שיווקית ושלביות ביצוע, חולק הפרוייקט ל-2 מגדלים צמודים הניתנים להקמה כל אחד בנפרד - האחד בן 15 קומות והשני בן 40 קומות. בחפיפה שבין המגדלים ימוקמו מרבית מערכות השירות למען שימושם המשותף. במגדל הראשון שיוקם, ייבנו המערכות המשותפות, אשר אליהן יתחבר המגדל השני בעתיד. במצב הסופי, שטח קומה טיפוסית ב-15 הקומות הראשונות יחלוש על 1,800 מ”ר (בחיבור שני המגדלים) ו-1,100 מ”ר החל מקומה 16 ועד קומה 40 . רעיון השלביות שימש כבסיס הרעיוני לחשיבה העיצובית של הפרוייקט. נוצר פוטנציאל לשילוב גיאומטרי של 3 מנסרות לבנות מזכוכית, שמערכת היחסים ביניהן יוצרת את האסטטיקה הגיאומטרית, הנראית מגוונת מכל זווית וחזית. התכנון מנצל את משחק הנפחים השונים בפרוייקט, להענקת ייחודיות ושונות ממגדלים אחרים המוקמים בסביבה בעלי חתך קומה אחיד.

העיקרון התכנוני: גיאומטריה פשוטה. גיוון על-ידי אפקט מרחבי של מנסרות.

העיקרון הכלכלי: בנייה סטנדרטית, שלביות בבנייה, אפשרות חלוקה ל 2- מגדלים נפרדים, גיוון בגודל קומה טיפוסית.