תוכנית קומה

 
קומות מיוחדות בראש המגדל - High Zone
קומה 42
קומה 41
קומה 40
 
קומה טיפוסית עליונה - High Zone
קומות 36-39
 
קומה בעלת 3 מרפסות - High Zone
קומה 35
 
קומת משרדים מורחבת - High Zone
קומה 31-34
 
קומת משרדים טיפוסית - High Zone
קומות 27-30
 
קומת בעלת 3 מרפסות - Low Zone
קומה 21
 
קומת משרדים מורחבת - Low Zone
קומות 15-20
 
קומת משרדים טיפוסית - Low Zone
קומות 11-14, 22-26