מגדל צ'מפיון - מפרט טכני

מעטפת
 • קירות מסך הכוללים חלונות מהרצפה עד לתקרה.

 • זיגוג בידודית LOW-E המשפר את הבידוד התרמי והאקוסטי במגדל ומפחית תצרוכת אנרגיה.

 

חשמל
 • הזנת החשמל לבניין נעשית על ידי שני מקורות מתח גבוה נפרדים.

 • במקרה של כשל באחד ממקורות האספקה תפעל באופן אוטומטי מערכת השלת עומסים.

 

מעליות

15מעליות מהירות עם פיקוד מסוג Destination ללא לחצנים בתאי המעלית לשיפור הבטיחות בבניין. במגדל יפעלו המעליות לפי הפירוט הבא:

 • 5 מעליות מגדל Low Zone מהירות ביותר.

 • 5 מעליות מגדל High Zone מהירות ביותר.

 • 4 מעליות מהירות למפלסי החניונים העיליים והתת-קרקעיים.

 • מעלית שירות. הגישה למעלית השירות תהיה דרך מבואת שירות בנפרד מלובי הכניסה הראשי.

 

תקשורת
 • תשתית התקשורת בבניין נבנתה לפי הנחיות חברת בזק, וכוללת תמיכה בכל חברות התקשורת.

 • חדרי תקשורת ופיר תקשורת מאפשרים חיבור לכל ספקי התקשורת.

 

בקרת מבנה

במגדל פועלות מגוון מערכות בקרה משוכללות המנטרות את הבניין באופן רציף, לפי הפירוט הבא:

 • מערכת בקרת מיזוג אוויר:יעילות מרבית בצריכת האנרגיה: המערכת מווסתת את צריכת האנרגיה ע"פ הניצול בפועל.

 • מערכת מניית אנרגיה:מערכת לרישום צריכת האנרגיה של מיזוג האוויר במושכר.

 • מערכת בקרת מבנה:מערכת ניהול אחידה המרכזת מידע מכל המערכות השונות. המערכת אחראית על ניהול התאורה בבניין, ומבצעת השלת עומסים אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל.

 

מערכת בקרת חניון
 • מערכת אלקטרונית לבקרת תפוסת החניון ומעקב אחר כניסות ויציאות כלי רכב.

 • בקרה ואבטחה מלאה לכלל כניסות ויציאות החניון.

 

ניהול אחזקה

הבניין ינוהל ע"י חברת ניהול שתתאים לסטנדרטים הגבוהים של המגדל והדיירים.